Vil du opnå en fri, stærk og fleksibel stemme, der kan udtrykke alt dét, du har på hjerte?

Hvad enten det er i tale eller sang, arbejder vi med:
  • Vejrtrækning og kropsholdning – hvilke muskler er i spil, når vi bruger stemmen?
  • Lydkilden: selve stemmebåndene – hvordan fungerer de, og hvad kan de?
  • Resonans og klang – dét der gør din stemme unik og virkemidlerne, du kan gøre brug af
Du får forbedret
  • dit åndedræts funktion
  • din stemmes omfang og toneleje
  • din stemmes styrke og variation i volumen
  • din personlige lyd og dine forskellige udtryk

Vi arbejder med øvelserne, som vi så overfører til en tekst eller sang efter dit ønske. Hvis du ikke har noget specifikt, har jeg forslag.

Du får øvelser at arbejde videre med selv, evt. optaget som lydfil, så du kan høre dem bagefter og huske dem til egen øvning.